Tư vấn chương trình trao đổi văn hóa (Au Pair)

“AuPair” là tên gọi của chương trình giao lưu văn hóa quốc tế cho phép người tham dự được sinh sống và học tập tại gia đình người bản xứ ở nước ngoài trong vòng từ 01 – 02 năm. Tham gia chương trình, các bạn trẻ sẽ được “gia đình nuôi” (host family) chi trả sinh hoạt phí, chi phí điện thoại, đi lại, bảo hiểm, học phí các khoá học tiếng hoặc chứng chỉ ngắn hạn… Chương trình này hiện đang được triển khai tại 6 nước Mỹ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Áo. Hiện tại, Việt Chí chuyên tư vấn chương trình Au Pair ở Đức và Áo.


Chương trình trao đổi văn hóa Aupair Áo

Chương trình trao đổi văn hóa Aupair Áo

“AuPair” là tên gọi của chương trình giao lưu văn hóa quốc tế cho phép người tham dự được...

Read more...
original ESY 013403436 Berlin Hero AGE crop

Chương trình trao đổi văn hóa Aupair Đức

“AuPair” là tên gọi của chương trình giao lưu văn hóa quốc tế cho phép người tham dự được...

Read more...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second